De Engagement Capacity Gap
Onderzoek naar de stand van zaken op het
gebied van customer engagement
Begin 2020 hadden veel organisaties al moeite om de digitale ontwikkelingen bij te benen en in te spelen op de veranderende behoeften van klanten en werknemers. En toen kwam de coronapandemie en nam de druk om te digitaliseren nóg meer toe.

Er is een duidelijke kloof te zien tussen wat organisaties weten dat ze moeten doen en de middelen die ze daadwerkelijk tot hun beschikking hebben. Hoe ga je hiermee om?

Dat zochten we uit. We ondervroegen duizenden managers over de hele wereld, werkzaam in tien verschillende branches. Hun antwoorden bundelden we in een onderzoeksrapport.
Lees het onderzoeksrapport en ontdek hoe je die kloof dicht. Verint houdt je graag op de hoogte van evenementen, webinars en best practices, zoals artikelen van thought leaders. Mogen we je daarover mailen of bellen?
Engage with us...